Informacja o sklepie

Islaverde
ul. Einsteina nr 11
01-480 Warszawa
Polska

Zadzwoń do nas:
22 666 88 98

info@islaverde.eu

Kontakt z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, administratorem Państwa danych osobowych jest Segura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Einsteina nr 11, (kod pocztowy: 01-480), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00002001332, NIP 5270204672, REGON 00132314200000. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo znaleźć w naszej Polityce prywatności na temat zasad przetwarzania danych osobowych. *
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem sklepu i akceptuję jego treść. *