Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane Klienta konieczne są przy:
  1. rejestracji nowego użytkownika - założeniu konta,
  2. logowaniu do sklepu,
  3. składaniu zamówienia.
 2. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz ze zmianami. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz do ich poprawiania.
 3. Sprzedawca może przetwarzać między innymi następujące dane osobowe Klienta: nazwisko i imię, numer NIP -w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Klienta.
 4. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Formularz Zamówienia Sprzedawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu dokonania Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówień i korzystania ze Sklepu.
 5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych, Klient którego dane osobowe dotyczą w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sklepu Internetowego Sprzedawcy. Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą mailową na adres: info@islaverde.eu
 6. Sprzedawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówień Klienta i zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności i sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.
 7. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.